Sex Pistol
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sex Pistol

Thể Loại Truyện : Drama

Ngày tạo: 04-09,2017

Ngày cập nhật: 04-09,2017 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 4

Số lần đọc: 775

Tóm tắt:

Câu chuyện xoay quanh thế giới của những Madararui – là loài được tiến hóa từ một nhánh khác – những động vật có vú và bò sát.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 30

04/09/2017

Chapter 29

04/09/2017

Chapter 28

04/09/2017

Chapter 27

04/09/2017

Chapter 26

04/09/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/09/2017

Chapter 1.2

04/09/2017

Chapter 2

04/09/2017

Chapter 3

04/09/2017

Chapter 4

04/09/2017

Chapter 5

04/09/2017

Chapter 6

04/09/2017

Chapter 7

04/09/2017

Chapter 8

04/09/2017

Chapter 9

04/09/2017

Chapter 9.5

04/09/2017

Chapter 10

04/09/2017

Chapter 11

04/09/2017

Chapter 12

04/09/2017

Chapter 13

04/09/2017

Chapter 14

04/09/2017

Chapter 15

04/09/2017

Chapter 16

04/09/2017

Chapter 17

04/09/2017

Chapter 19.9

04/09/2017

Chapter 20

04/09/2017

Chapter 21

04/09/2017

Chapter 21.5

04/09/2017

Chapter 22

04/09/2017

Chapter 23

04/09/2017

Chapter 24

04/09/2017

Chapter 25

04/09/2017

Chapter 26

04/09/2017

Chapter 27

04/09/2017

Chapter 28

04/09/2017

Chapter 29

04/09/2017

Chapter 30

04/09/2017
Top