Shachiku To Yurei
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shachiku To Yurei

Thể Loại Truyện : Horror, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 22-08,2017 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 1,434

Tóm tắt:

Truyện kể về Yama một nhân viên công ăn lương chăm chỉ làm thêm vào buổi tối,thường xuyên bị một con ma chọc nghẹo trong lúc làm.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

22/08/2017

Chapter 40

15/08/2017

Chapter 39

10/08/2017

Chapter 38

04/08/2017

Chapter 37

27/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

27/07/2017

Chapter 33

27/07/2017

Chapter 34

27/07/2017

Chapter 35

27/07/2017

Chapter 36

27/07/2017

Chapter 37

27/07/2017

Chapter 38

04/08/2017

Chapter 39

10/08/2017

Chapter 40

15/08/2017
Top