Shaman King: Flowers
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shaman King: Flowers

Thể Loại Truyện : Fantasy, Martial Arts, Romance, Supernatural, Tragedy, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 25-09,2014

Ngày cập nhật: 25-09,2014 (28 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 915

Tóm tắt:

Phần tiếp theo của Shaman King và Shaman King Kang Zeng Bang. 10 năm sau kết thúc của Shaman King Kang Zeng Bang, bộ truyện nói về cuộc đời của Hana, con của Yoh. *Nhóm mình làm bắt đầu từ chap 10, các chap phía trước của nhóm khác đã làm*

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 27

25/09/2014

Chapter 26

01/09/2014

Chapter 25

11/08/2014

Chapter 24

18/06/2014

Extra-Iromono

14/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

21/12/2013

Chapter 2

21/12/2013

Chapter 3

21/12/2013

Chapter 4

21/12/2013

Chapter 5

21/12/2013

Chapter 6

21/12/2013

Chapter 7

21/12/2013

Chapter 8

21/12/2013

Chapter 9

21/12/2013

Chapter 10

21/12/2013

Chapter 11

24/12/2013

Chapter 12

30/12/2013

Chapter 13

30/12/2013

Chapter 14

01/01/2014

Chapter 15

07/01/2014

Chapter 16

13/01/2014

Chapter 17

26/01/2014

Chapter 18

31/01/2014

Chapter 19

31/01/2014

Chapter 20

20/02/2014

Chapter 21

01/04/2014

Chapter 22

25/04/2014

Chapter 23

13/05/2014

Extra-Iromono

14/05/2014

Chapter 24

18/06/2014

Chapter 25

11/08/2014

Chapter 26

01/09/2014

Chapter 27

25/09/2014
Top