Shaman King Remix tracks !
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shaman King Remix tracks !

Thể Loại Truyện : Action, Adventure, Anime

Ngày tạo: 26-12,2012

Ngày cập nhật: 26-12,2012 (13 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 175

Tóm tắt:

Sau khi đại hội Pháp sơ kết thúc, bộ tộc Patch vãn còn tồn tại và phát triển. Họ chế tạo ra một phát minh có thể xem lại quá khứ của các pháp sư thông qua Great Spirit. Đây là những câu chuyện Siêu ngắn về họ !!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top