Shard of Sin
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shard of Sin

Thể Loại Truyện : Manhwa, Mystery, Other

Ngày tạo: 06-07,2014

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (13 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 677

Tóm tắt:

Đón xem sẽ rõ

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 12

06/07/2014

Chapter 11

02/07/2014

Chapter 10

02/07/2014

Chapter 9

17/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/05/2014

Chapter 2

04/05/2014

Chapter 3

04/05/2014

Chapter 4

08/05/2014

Chapter 5

25/05/2014

Chapter 6

10/06/2014

Chapter 7

13/06/2014

Chapter 8

14/06/2014

Chapter 9

17/06/2014

Chapter 10

02/07/2014

Chapter 11

02/07/2014

Chapter 12

06/07/2014

Chapter 13

27/11/2016