Sherlock Doujinshi - Dress You Up! SHERLOCK
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sherlock Doujinshi - Dress You Up! SHERLOCK

Thể Loại Truyện : Other, Comedy

Ngày tạo: 30-07,2014

Ngày cập nhật: 30-07,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 139

Tóm tắt:

Vì tình yêu và công lý. Ta, thám tử lừng danh Sherlock Holmes. Nhân danh pháp luật ta sẽ trừng phạt ngươi!   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

30/07/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

30/07/2014
Top