Sherlock Holmes Doujinshi - Vụ Án Kết Thúc
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sherlock Holmes Doujinshi - Vụ Án Kết Thúc

Thể Loại Truyện : Mystery, One Shot, Romance, Other

Ngày tạo: 14-09,2014

Ngày cập nhật: 14-09,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 213

Tóm tắt:

1 doujnishi ngắn về cặp đôi Watson x Holmes. _______________________________________ Truyện sẽ được up trước tiên tại web của nhóm Sau 2 ngày, sẽ được up trên trang Vnsharing. _______________________________________ MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ!  

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

14/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

14/09/2014