Shh!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shh!

Thể Loại Truyện : Drama, Manhwa, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 26-06,2013

Ngày cập nhật: 26-06,2013 (63 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 1,052

Tóm tắt:

Truyện cực hay, tìm hiểu thêm nghen :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 63

26/06/2013

Chapter 62

26/06/2013

Chapter 61

26/06/2013

Chapter 60

26/06/2013

Chapter 59

26/06/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

26/06/2013

Chapter 2

26/06/2013

Chapter 3

26/06/2013

Chapter 4

26/06/2013

Chapter 5

26/06/2013

Chapter 6

26/06/2013

Chapter 7

26/06/2013

Chapter 8

26/06/2013

Chapter 9

26/06/2013

Chapter 10

26/06/2013

Chapter 11

26/06/2013

Chapter 12

26/06/2013

Chapter 13

26/06/2013

Chapter 14

26/06/2013

Chapter 15

26/06/2013

Chapter 16

26/06/2013

Chapter 17

26/06/2013

Chapter 18

26/06/2013

Chapter 19

26/06/2013

Chapter 20

26/06/2013

Chapter 21

26/06/2013

Chapter 22

26/06/2013

Chapter 23

26/06/2013

Chapter 24

26/06/2013

Chapter 25

26/06/2013

Chapter 26

26/06/2013

Chapter 27

26/06/2013

Chapter 28

26/06/2013

Chapter 29

26/06/2013

Chapter 30

26/06/2013

Chapter 31

26/06/2013

Chapter 32

26/06/2013

Chapter 33

26/06/2013

Chapter 34

26/06/2013

Chapter 35

26/06/2013

Chapter 36

26/06/2013

Chapter 37

26/06/2013

Chapter 38

26/06/2013

Chapter 39

26/06/2013

Chapter 40

26/06/2013