SHIBA OCCHAN
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

SHIBA OCCHAN

Thể Loại Truyện : Fantasy, Other, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 152

Tóm tắt:

thực sự thì mình cũng éo biết cái thể loại gì nữa

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 1

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016