SHIKKAKU MON NO SAIKYOU KENJA
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

SHIKKAKU MON NO SAIKYOU KENJA

Thể Loại Truyện : Fantasy, Harem, Martial Arts, Romance, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 27-07,2017

Ngày cập nhật: 28-10,2018 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 413

Tóm tắt:

Chuyển sinh main bá, dài quá nhát dịch, hết

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

28/10/2018

Chapter 15

13/10/2018

Chapter 14

30/09/2018

Chapter 13

29/07/2018

Chapter 12

16/07/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

06/09/2017

Chapter 3

16/10/2017

Chapter 4

08/11/2017

Chapter 5

22/12/2017

Chapter 6

12/01/2018

Chapter 7.1

09/05/2018

Chapter 7

10/05/2018

Chapter 7.5

11/05/2018

Chapter 9

26/05/2018

Chapter 10

29/05/2018

Chapter 11

15/06/2018

Chapter 12

16/07/2018

Chapter 13

29/07/2018

Chapter 14

30/09/2018

Chapter 15

13/10/2018

Chapter 16

28/10/2018
Top