Shin Takarazima
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shin Takarazima

Thể Loại Truyện : Other, Adventure

Ngày tạo: 22-10,2014

Ngày cập nhật: 22-10,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 116

Tóm tắt:

Đọc thì biết 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

22/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/10/2014