Shingeki No Kyojin Doujinshi Collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shingeki No Kyojin Doujinshi Collection

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 08-12,2013

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (24 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 8

Số lần đọc: 416

Tóm tắt:

Những Doujinshi dễ thương của một số couple trong Shingeki no Kyojin ~ <3

Rất mong được mọi người ủng hộ!

Cảm ơn!

^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 26

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/12/2013

Chapter 3

08/12/2013

Chapter 4

08/12/2013

Chapter 6

08/12/2013

Chapter 7

08/12/2013

Chapter 8

08/12/2013

Chapter 9

08/12/2013

Chapter 10

08/12/2013

Chapter 11

08/12/2013

Chapter 12

08/12/2013

Chapter 13

08/12/2013

Chapter 14

08/12/2013

Chapter 15

08/12/2013

Chapter 16

08/12/2013

Chapter 17

08/12/2013

Chapter 18

08/12/2013

Chapter 19

27/11/2016

Chapter 20

27/11/2016

Chapter 21

27/11/2016

Chapter 22

27/11/2016

Chapter 23

27/11/2016

Chapter 24

27/11/2016

Chapter 25

27/11/2016

Chapter 26

27/11/2016
Top