Shingeki no Kyojin - LeviEren Doujinshi
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shingeki no Kyojin - LeviEren Doujinshi

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 01-11,2014

Ngày cập nhật: 01-11,2014 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,607

Tóm tắt:

Tổng hợp những doujinshi về couple Levi/Eren (RiRen) trong Shingeki no Kyojin. Facebook: https://www.facebook.com/LeviErenJager  (Levi & Eren Jäger - リヴァイ& エレン)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 37

01/11/2014

Chapter 36

01/11/2014

Chapter 35

28/10/2014

Chapter 34

26/10/2014

Chapter 33

24/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/09/2014

Chapter 6

04/09/2014

Chapter 7

07/09/2014

Chapter 8

07/09/2014

Chapter 9

11/09/2014

Chapter 10

16/09/2014

Chapter 12

17/09/2014

Chapter 13

18/09/2014

Chapter 14

18/09/2014

Chapter 15

20/09/2014

Chapter 16

22/09/2014

Chapter 17

22/09/2014

Chapter 18

23/09/2014

Chapter 19

24/09/2014

Chapter 20

25/09/2014

Chapter 21

27/09/2014

Chapter 22

29/09/2014

Chapter 23

29/09/2014

Chapter 24

06/10/2014

Chapter 25

06/10/2014

Chapter 26

06/10/2014

Chapter 27

10/10/2014

Chapter 28

13/10/2014

Chapter 29

13/10/2014

Chapter 30

15/10/2014

Chapter 31

19/10/2014

Chapter 32

22/10/2014

Chapter 33

24/10/2014

Chapter 34

26/10/2014

Chapter 35

28/10/2014

Chapter 36

01/11/2014

Chapter 37

01/11/2014
Top