Shingeki No Kyojin - My Feeling [RivaPetra]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shingeki No Kyojin - My Feeling [RivaPetra]

Thể Loại Truyện : Drama, Romance, Shoujo, Smut, Other

Ngày tạo: 09-03,2014

Ngày cập nhật: 09-03,2014 (4 - chap) - Đang cập nhật

Rate: 9

Số lần đọc: 639

Tóm tắt:

Một tình yêu tuyệt vọng, không thể ở trọn bên nhau, không thể sánh cùng nhau có một gia đình êm ấm...NHƯNG "Tình chỉ đẹp khi tình dan dở"...Tình yêu của họ sẽ sống mãi.

Levi x Petra Ral (Shingeki no kyojin)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

09/03/2014

Chapter 3

20/10/2013

Chapter 2

20/10/2013

Chapter 1

20/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/10/2013

Chapter 2

20/10/2013

Chapter 3

20/10/2013

Chapter 4

09/03/2014
Top