Shinohara Chie the Best Selection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shinohara Chie the Best Selection

Thể Loại Truyện : Horror, Mystery, Romance, Shoujo, Supernatural, Tragedy

Ngày tạo: 31-07,2014

Ngày cập nhật: 31-07,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 211

Tóm tắt:

Tuyển tập những one-shot hay nhất của Shinohara Chie, phần lớn và pha chút hình sự, tội phạm,...  Gồm 2 tập. Tập 1 có 6 chap, Tập 2 có 5 chap.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4.2

31/07/2014

Chapter 4

25/07/2014

Chapter 3

17/06/2014

Chapter 2

28/05/2014

Chapter 1

22/05/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/05/2014

Chapter 2

28/05/2014

Chapter 3

17/06/2014

Chapter 4

25/07/2014

Chapter 4.2

31/07/2014
Top