Shinohayu - The Dawn of Age
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shinohayu - The Dawn of Age

Thể Loại Truyện : School Life, Shoujo, Sports

Ngày tạo: 10-01,2014

Ngày cập nhật: 10-01,2014 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 314

Tóm tắt:

Một câu chuyện phụ khác của Saki: Shinohayu the Dawn of Age.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 4

10/01/2014

Chapter 3

05/12/2013

Chapter 2

11/11/2013

Chapter 1

05/10/2013

Chapter 0

02/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

02/10/2013

Chapter 1

05/10/2013

Chapter 2

11/11/2013

Chapter 3

05/12/2013

Chapter 4

10/01/2014
Top