Shinryaku! Ika Musume
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shinryaku! Ika Musume

Thể Loại Truyện : Supernatural, Other, Comedy

Ngày tạo: 04-06,2014

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (287 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 2,711

Tóm tắt:

Anbe Masahiro

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 285

09/06/2018

Chapter 284

09/06/2018

Chapter 283

09/06/2018

Chapter 282

09/06/2018

Chapter 281

09/06/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/09/2012

Chapter 2

18/09/2012

Chapter 3

18/09/2012

Chapter 4

18/09/2012

Chapter 5

18/09/2012

Chapter 6

18/09/2012

Chapter 7

18/09/2012

Chapter 8

18/09/2012

Chapter 9

18/09/2012

Chapter 10

18/09/2012

Chapter 11

18/09/2012

Chapter 12

18/09/2012

Chapter 13

18/09/2012

Chapter 14

18/09/2012

Chapter 15

18/09/2012

Chapter 16

18/09/2012

Chapter 17

18/09/2012

Chapter 18

18/09/2012

Chapter 19

18/09/2012

Chapter 20

18/09/2012

Chapter 21

18/09/2012

Chapter 22

18/09/2012

Chapter 23

18/09/2012

Chapter 24

18/09/2012

Chapter 25

18/09/2012

Chapter 26

18/09/2012

Chapter 27

18/09/2012

Chapter 28

18/09/2012

Chapter 29

18/09/2012

Chapter 30

18/09/2012

Chapter 31

18/09/2012

Chapter 32

18/09/2012

Chapter 33

18/09/2012

Chapter 34

18/09/2012

Chapter 35

18/09/2012

Chapter 36

18/09/2012

Chapter 37

18/09/2012

Chapter 38

18/09/2012

Chapter 39

18/09/2012

Chapter 40

18/09/2012
Top