SHIROGANE NO NINA
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

SHIROGANE NO NINA

Thể Loại Truyện : Fantasy, School Life, Comedy, Comic

Ngày tạo: 19-11,2013

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (56 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 996

Tóm tắt:

bo truyen se khien ban co suy nghi hac ve nghi luc cua cuoc song

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 53

09/06/2018

Chapter 52

09/06/2018

Chapter 51

09/05/2018

Chapter 50

09/05/2018

Chapter 49

09/05/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

17/11/2013

Chapter 1.2

18/11/2013

Chapter 1.3

19/11/2013

Chapter 2.2

27/11/2016

Chapter 2.1

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 24

27/07/2017

Chapter 25

27/07/2017

Chapter 26

27/07/2017

Chapter 27

27/07/2017

Chapter 28

27/07/2017

Chapter 29

27/07/2017

Chapter 30

27/07/2017

Chapter 31

27/07/2017

Chapter 32

29/07/2017

Chapter 33

19/11/2017

Chapter 34

19/11/2017

Chapter 35

19/11/2017

Chapter 36

19/11/2017

Chapter 37

19/11/2017
Top