SHOKURYOU JINRUI
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

SHOKURYOU JINRUI

Thể Loại Truyện : Horror, Comedy

Ngày tạo: 18-01,2017

Ngày cập nhật: 09-06,2018 (37 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 664

Tóm tắt:

Khi 1 phần nhân loại bị 1 phần nhân loại biến thành thức ăn

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 36

09/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 33

18/12/2017

Chapter 32

17/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

18/01/2017

Chapter 2

18/01/2017

Chapter 3

18/01/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

27/07/2017

Chapter 12

27/07/2017

Chapter 13

27/07/2017

Chapter 14

27/07/2017

Chapter 15

27/07/2017

Chapter 16

27/07/2017

Chapter 17

27/07/2017

Chapter 18

27/07/2017

Chapter 19

27/07/2017

Chapter 20

27/07/2017

Chapter 21

27/07/2017

Chapter 22

27/07/2017

Chapter 23

27/07/2017

Chapter 23.5

27/07/2017

Chapter 24

25/11/2017

Chapter 25

28/11/2017

Chapter 26

04/12/2017

Chapter 27

06/12/2017

Chapter 28

06/12/2017

Chapter 29

11/12/2017

Chapter 30

11/12/2017

Chapter 31

17/12/2017

Chapter 32

17/12/2017

Chapter 33

18/12/2017

Chapter 34

09/06/2018

Chapter 35

09/06/2018

Chapter 36

09/06/2018
Top