Shortcake Cake
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shortcake Cake

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 21-12,2017 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 450

Tóm tắt:

Vây quanh Ten là bao điều mới mẻ khi vừa bước lên trung học, những người bạn mới, cuộc sống mới, cả những mối quan hệ mới khiến cô phải thao thức...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 16

21/12/2017

Chapter 15

03/12/2017

Chapter 14

25/11/2017

Chapter 13

04/11/2017

Chapter 12

28/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 8

10/08/2017

Chapter 9

16/09/2017

Chapter 10

01/10/2017

Chapter 11

22/10/2017

Chapter 12

28/10/2017

Chapter 13

04/11/2017

Chapter 14

25/11/2017

Chapter 15

03/12/2017

Chapter 16

21/12/2017
Top