Shoujotachi no Kaidan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shoujotachi no Kaidan

Thể Loại Truyện : Drama, Horror, Psychological, Romance, Shoujo, Supernatural, Tragedy

Ngày tạo: 26-09,2013

Ngày cập nhật: 26-09,2013 (5 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 290

Tóm tắt:

Horror nhưng vẫn mang style Pinky Lady :"> Shoujo and Romance (P/S: Zai đẹp)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 0

26/09/2013

Chapter 4

07/05/2013

Chapter 3

24/03/2013

Chapter 2

11/03/2013

Chapter 1

03/03/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/03/2013

Chapter 2

11/03/2013

Chapter 3

24/03/2013

Chapter 4

07/05/2013

Chapter 0

26/09/2013
Top