Shounen Endless
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shounen Endless

Thể Loại Truyện : Fantasy, One Shot, Romance, Other, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 26-02,2014

Ngày cập nhật: 26-02,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 84

Tóm tắt:

Loli thiên tài thích nghiên cứu khoa học và tên bất tử ở tuổi 15.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

26/02/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

26/02/2014
Top