Shrine
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shrine

Thể Loại Truyện : Romance, Seinen, Other, Comedy

Ngày tạo: 09-01,2014

Ngày cập nhật: 09-01,2014 (32 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,006

Tóm tắt:

Số phận đưa đẩy hai con người cô đơn lại với nhau tại nơi mà người ta gọi là...Dục tự, kết cục nào dành cho đôi trẻ, hạ hồi phân giải.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 32

09/01/2014

Chapter 31

09/01/2014

Chapter 30

03/09/2013

Chapter 29

05/08/2013

Chapter 28

05/08/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

27/10/2012

Chapter 2

27/10/2012

Chapter 3

27/10/2012

Chapter 4

30/10/2012

Chapter 5

02/11/2012

Chapter 6

06/11/2012

Chapter 7

06/11/2012

Chapter 8

13/11/2012

Chapter 9

13/11/2012

Chapter 10

16/11/2012

Chapter 11

05/12/2012

Chapter 12

05/12/2012

Chapter 13

05/12/2012

Chapter 14

05/12/2012

Chapter 15

05/12/2012

Chapter 16

05/12/2012

Chapter 17

05/12/2012

Chapter 18

15/12/2012

Chapter 19

17/12/2012

Chapter 20

24/12/2012

Chapter 21

30/12/2012

Chapter 22

02/01/2013

Chapter 23

09/01/2013

Chapter 24

30/01/2013

Chapter 25

11/02/2013

Chapter 26

28/02/2013

Chapter 27

19/04/2013

Chapter 28

05/08/2013

Chapter 29

05/08/2013

Chapter 30

03/09/2013

Chapter 31

09/01/2014

Chapter 32

09/01/2014
Top