Shui Shen Qi Hui Juan
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Shui Shen Qi Hui Juan

Thể Loại Truyện : Fantasy, Manhua, Romance, Shoujo

Ngày tạo: 07-01,2015

Ngày cập nhật: 07-01,2015 (11 - chap) - Full Bộ

Rate: 9

Số lần đọc: 840

Tóm tắt:

Chuyện kể rằng có một con Bạch Long dừng chân ở sông Long Ân, giúp dân quanh vùng thoát khỏi lũ lụt, hưởng được mưa thuận gió hòa. Bạch Long được dân suy tôn, gọi người là "Hà Bá". Trấn Long Ấn thời đó, mỗi năm một lần đều tổ chức lễ tế thần sông, nhưng rồi nhiều năm sau, người dân không còn cúng tế Thần Sông. Khi biết huyện, Hà Bá Hoán Di tức giận nên có lời nguyền, từ nay không ban bố một giọt nước mưa nào cho trấn Long Ân nữa. Có một tình huống mà Hà Bá Hoán Di không lường trước được đó là sau khi lời nguyền được phát ra thì trong hồ sen ở điện phía Đông của cung điện xuất hiện một "vật thể lạ"

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 10

Chapter 9

05/12/2014

Chapter 8

26/11/2014

Chapter 7

13/11/2014

Chapter 6

13/11/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

29/06/2014

Chapter 2

23/07/2014

Chapter 3

07/08/2014

Chapter 4

16/08/2014

Chapter 4.5

29/10/2014

Chapter 5

13/11/2014

Chapter 6

13/11/2014

Chapter 7

13/11/2014

Chapter 8

26/11/2014

Chapter 9

05/12/2014

Chapter 10

Top