Siêu Bí Mật
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Siêu Bí Mật

Thể Loại Truyện : Romance, Other, Comedy, Comic

Ngày tạo: 27-11,2016

Ngày cập nhật: 20-09,2017 (16 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 516

Tóm tắt:

Bạn phải làm sao khi có Cậu bạn nhà bên là một người sói! Hãy đón xem bộ truyện này để biết đáp án :)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15

20/09/2017

Chapter 14

20/09/2017

Chapter 13

17/08/2017

Chapter 12

17/08/2017

Chapter 11

17/08/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

27/07/2017

Chapter 1

27/07/2017

Chapter 2

27/07/2017

Chapter 3

27/07/2017

Chapter 4

27/07/2017

Chapter 5

27/07/2017

Chapter 6

27/07/2017

Chapter 7

27/07/2017

Chapter 8

27/07/2017

Chapter 9

27/07/2017

Chapter 10

27/07/2017

Chapter 11

17/08/2017

Chapter 12

17/08/2017

Chapter 13

17/08/2017

Chapter 14

20/09/2017

Chapter 15

20/09/2017
Top