Skyhigh: Shinshou
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Skyhigh: Shinshou

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 16-11,2015

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (33 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,113

Tóm tắt:

Cổng hận thù, cánh cổng nơi những oan hồn tới đây sau khi chết. Bạn có 3 lụa chọn: Một quên hết hận thù,lên thiên dường và đầu thai. Hai trở thành một hồn ma lẻ loi nơi trần thế, bị ám bởi chính cái chết của minh. Ba nguyền rủa một người sống đến chết và xuống địa ngục chiu đựng nỗi đau không thể siêu sinh.Nếu là bạn thì bạn sẽ chon gì? vì sao?

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 15.4

28/07/2017

Chapter 15.3

28/07/2017

Chapter 15.2

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 14.2

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1.1

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 1.2

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 2.2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 3.2

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 4.2

28/07/2017

Chapter 5

28/07/2017

Chapter 5.2

28/07/2017

Chapter 6

28/07/2017

Chapter 6.2

28/07/2017

Chapter 7

28/07/2017

Chapter 7.2

28/07/2017

Chapter 8

28/07/2017

Chapter 8.2

28/07/2017

Chapter 9

28/07/2017

Chapter 9.2

28/07/2017

Chapter 10

28/07/2017

Chapter 10.2

28/07/2017

Chapter 11

28/07/2017

Chapter 11.2

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 12.2

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 13.2

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 14.2

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 15.2

28/07/2017

Chapter 15.3

28/07/2017

Chapter 15.4

28/07/2017
Top