Slam Dunk dj - Happy Sunny Honey
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Slam Dunk dj - Happy Sunny Honey

Thể Loại Truyện : One Shot, Other

Ngày tạo: 22-03,2014

Ngày cập nhật: 22-03,2014 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 131

Tóm tắt:

một oneshot ngắn về Mitsui và Kogure ( đừng để bìa lừa tình)

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

22/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

22/03/2014
Top