SMITE - The Pantheon War - Thần Đạo Chiến [VIE]
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

SMITE - The Pantheon War - Thần Đạo Chiến [VIE]

Thể Loại Truyện : Fantasy, Action, Adventure

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 28-07,2017 (2 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 91

Tóm tắt:

"Có thờ có thiêng"Mối quan hệ giữa các vị thần và phàm nhân là song phương cùng tiến. Có những nén nhang niềm tin của con người thì các vị thần mới "nên thần nên thánh".Nhưng khi có quá nhiều các vị thần, còn phàm nhân thì càng ít tin vào thần thánh?Hầu hết các vị thần trở nên căng thẳng, ra sức phục vụ và giúp đỡ bá tánh muôn dân để họ giữ vững niềm tin. Một số khác thì không như vậy...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 1

28/07/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017
Top