[Snk Doujinshi] Child Of The Stars
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

[Snk Doujinshi] Child Of The Stars

Thể Loại Truyện : Romance, Other

Ngày tạo: 04-09,2014

Ngày cập nhật: 04-09,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 199

Tóm tắt:

Title: Child of the Stars
Author/Circle: asteroid
Paring: Levi and Eren
Where to buy: TORANOANAHành trình luân hồi của Levi và Eren.
.
.
.


"2000 năm ấy, tôi mơ rằng mình đã phải lòng em."

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

04/09/2014
Danh Sách Tập Truyện

One shot

04/09/2014
Top