Snow White - Bạch Tuyết
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Snow White - Bạch Tuyết

Thể Loại Truyện : Horror, One Shot

Ngày tạo: 18-08,2015

Ngày cập nhật: 18-08,2015 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 161

Tóm tắt:

“Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?” Gương đáp “Thưa, là hoàng hậu ạ”…”Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?” “Xưa kia bà đẹp nhất trần ngày nay Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn”….Đó là câu chuyện chúng ta luôn được nghe từ thưở còn thơ.. Giờ hãy đến với phiên bản “Nàng Bạch Tuyết” của Junji Ito – Sensei để khám phá ra sự thật chuyện gì đã xảy ra..

Xem Thêm
5 chap mới nhất

One shot

18/08/2015
Danh Sách Tập Truyện

One shot

18/08/2015
Top