Sola
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sola

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Romance, Supernatural, Tragedy, Other, Action

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 21-10,2012 (15 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 471

Tóm tắt:

Nói trước mất hay

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 14

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 0

21/10/2012

Chapter 1

21/10/2012

Chapter 2

21/10/2012

Chapter 3

21/10/2012

Chapter 4

21/10/2012

Chapter 5

21/10/2012

Chapter 6

21/10/2012

Chapter 7

21/10/2012

Chapter 8

21/10/2012

Chapter 9

21/10/2012

Chapter 10

21/10/2012

Chapter 11

21/10/2012

Chapter 12

21/10/2012

Chapter 13

21/10/2012

Chapter 14

21/10/2012
Top