Somali to Mori no Kami-sama
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Somali to Mori no Kami-sama

Thể Loại Truyện : Fantasy, Seinen, Other, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 28-07,2017

Ngày cập nhật: 08-12,2018 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 516

Tóm tắt:

Đang cập nhật

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 19

08/12/2018

Chapter 18

08/12/2018

Chapter 17

08/09/2018

Chapter 16

31/03/2018

Chapter 15

19/03/2018
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2017

Chapter 2

28/07/2017

Chapter 3

28/07/2017

Chapter 4

28/07/2017

Chapter 5

08/08/2017

Chapter 6

08/08/2017

Chapter 7

15/11/2017

Chapter 8

15/11/2017

Chapter 9

21/11/2017

Chapter 10

19/03/2018

Chapter 11

19/03/2018

Chapter 12

19/03/2018

Chapter 13

19/03/2018

Chapter 14

19/03/2018

Chapter 15

19/03/2018

Chapter 16

31/03/2018

Chapter 17

08/09/2018

Chapter 18

08/12/2018

Chapter 19

08/12/2018
Top