Sơn Thần và Tiểu Táo 2
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sơn Thần và Tiểu Táo 2

Thể Loại Truyện : Harem, Manhua, Mystery, Romance, Shoujo, Supernatural, Other

Ngày tạo: 08-08,2017

Ngày cập nhật: 25-11,2018 (21 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 868

Tóm tắt:

Phần tiếp theo của Sơn Thần và Tiểu Táo.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 20

25/11/2018

Chapter 19

04/01/2018

Chapter 18

01/01/2018

Chapter 17

21/12/2017

Chapter 16

15/12/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

08/08/2017

Chapter 2

09/08/2017

Chapter 3

11/08/2017

Chapter 4

13/08/2017

Chapter 5

16/08/2017

Chapter 6

17/08/2017

Chapter 7

18/08/2017

Chapter 8

23/08/2017

Chapter 9

16/09/2017

Chapter 10

28/09/2017

Chapter 10.5

18/10/2017

Chapter 11

27/10/2017

Chapter 12

01/11/2017

Chapter 13

16/11/2017

Chapter 14

29/11/2017

Chapter 15

07/12/2017

Chapter 16

15/12/2017

Chapter 17

21/12/2017

Chapter 18

01/01/2018

Chapter 19

04/01/2018

Chapter 20

25/11/2018
Top