Sono Me, Kuchi hodo ni
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sono Me, Kuchi hodo ni

Thể Loại Truyện : Romance, Shoujo, Comedy

Ngày tạo: 11-04,2015

Ngày cập nhật: 11-04,2015 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 109

Tóm tắt:

Gồm nhiều truyện nhỏ: 1) Your Eyes Speak to Me 2) Come Closer, My Little Bird 3) A Pure White World 4) The Gathering

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

11/04/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

11/04/2015
Top