Sora Gura
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sora Gura

Thể Loại Truyện : Other

Ngày tạo: 21-10,2012

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (19 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 406

Tóm tắt:

Tạp chí truyện tranh của VnSharing.net

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 18

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1: Tạp chí truyện tranh của VNS ...

21/10/2012

Chapter 1

27/11/2016

Chapter 2

27/11/2016

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

27/11/2016

Chapter 5

27/11/2016

Chapter 6

27/11/2016

Chapter 7

27/11/2016

Chapter 8

27/11/2016

Chapter 9

27/11/2016

Chapter 10

27/11/2016

Chapter 11

27/11/2016

Chapter 12

27/11/2016

Chapter 13

27/11/2016

Chapter 14

27/11/2016

Chapter 15

27/11/2016

Chapter 16

27/11/2016

Chapter 17

27/11/2016

Chapter 18

27/11/2016
Top