Sougiya Ridoru - Undertaker Riddle
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Sougiya Ridoru - Undertaker Riddle

Thể Loại Truyện : Mystery, Supernatural, Comedy

Ngày tạo: 25-01,2014

Ngày cập nhật: 25-01,2014 (41 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,583

Tóm tắt:

Sakura hayato, người có thể nhìn thấy các hồn ma. Trong ngày sinh nhật 17 tuổi của mình, cậu đã bị ác linh lấy mất một nửa linh hồn. Để sống sót, cậu buộc phải ký kết hợp đồng và trở thành một undertaker như Riddle. Đây chỉ là khởi đầu cho những cơn ác mộng sau này của cậu…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

25/01/2014

Chapter 40

19/11/2013

Chapter 39

29/10/2013

Chapter 38

23/10/2013

Chapter 37

16/10/2013
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

14/04/2013

Chapter 2

14/04/2013

Chapter 3

14/04/2013

Chapter 4

14/04/2013

Chapter 5

14/04/2013

Chapter 6

14/04/2013

Chapter 7

14/04/2013

Chapter 8

14/04/2013

Chapter 9

14/04/2013

Chapter 10

14/04/2013

Chapter 11

14/04/2013

Chapter 12

14/04/2013

Chapter 13

14/04/2013

Chapter 14

14/04/2013

Chapter 15

14/04/2013

Chapter 16

12/05/2013

Chapter 17

12/05/2013

Chapter 18

12/05/2013

Chapter 19

12/05/2013

Chapter 20

25/05/2013

Chapter 21

01/06/2013

Chapter 22

01/06/2013

Chapter 23

19/06/2013

Chapter 24

19/06/2013

Chapter 25

19/06/2013

Chapter 26

28/06/2013

Chapter 27

05/07/2013

Chapter 28

22/07/2013

Chapter 29

27/07/2013

Chapter 30

04/08/2013

Chapter 31

19/08/2013

Chapter 32

19/08/2013

Chapter 33

18/09/2013

Chapter 34

25/09/2013

Chapter 35

02/10/2013

Chapter 36

09/10/2013

Chapter 37

16/10/2013

Chapter 38

23/10/2013

Chapter 39

29/10/2013

Chapter 40

19/11/2013
Top