Soukai Kessen
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Soukai Kessen

Thể Loại Truyện : Fantasy, Historical, Other, Action

Ngày tạo: 22-04,2014

Ngày cập nhật: 22-04,2014 (60 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 1,659

Tóm tắt:

Một nhóc nekomimi muốn trở thành sĩ quan hải quân
*Các bạn thích lấy truyện đi đâu thì lấy, giữ credit là được

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 59

22/04/2014

Chapter 58

22/04/2014

Chapter 57

21/04/2014

Chapter 56

20/04/2014

Chapter 55

20/04/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

04/03/2014

Chapter 2

04/03/2014

Chapter 3

04/03/2014

Chapter 4

05/03/2014

Chapter 5

05/03/2014

Chapter 6

06/03/2014

Chapter 7

07/03/2014

Chapter 8

07/03/2014

Chapter 9

10/03/2014

Chapter 10

11/03/2014

Chapter 11

12/03/2014

Chapter 12

13/03/2014

Chapter 13

14/03/2014

Chapter 14

15/03/2014

Chapter 15

16/03/2014

Chapter 16

17/03/2014

Chapter 17

18/03/2014

Chapter 18

19/03/2014

Chapter 19

20/03/2014

Chapter 20

20/03/2014

Chapter 21

21/03/2014

Chapter 22

22/03/2014

Chapter 23

22/03/2014

Chapter 24

23/03/2014

Chapter 25

24/03/2014

Chapter 26

25/03/2014

Chapter 27

26/03/2014

Chapter 28

27/03/2014

Chapter 29

27/03/2014

Chapter 30

28/03/2014

Chapter 31

29/03/2014

Chapter 32

30/03/2014

Chapter 33

30/03/2014

Chapter 34

01/04/2014

Chapter 35

01/04/2014

Chapter 36

02/04/2014

Chapter 37

03/04/2014

Chapter 38

04/04/2014

Chapter 39

06/04/2014

Chapter 40

06/04/2014
Top