Soul Cartel
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Soul Cartel

Thể Loại Truyện : Fantasy, Supernatural, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 20-11,2015

Ngày cập nhật: 25-10,2017 (194 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 4,044

Tóm tắt:

500 năm trước. Mọi chuyện bắt đầu với bản giao ước giữa 1 ác quỷ và 1 con người được ghi lại trong 1 cuốn tiểu thuyết… Và bây giờ, 1 bản giao ước mới được hình thành.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 194

25/10/2017

Chapter 193

25/10/2017

Chapter 192

17/10/2017

Chapter 191

17/10/2017

Chapter 190

13/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

06/07/2012

Chapter 2

06/07/2012

Chapter 3

06/07/2012

Chapter 4

06/07/2012

Chapter 5

06/07/2012

Chapter 6

06/07/2012

Chapter 7

06/07/2012

Chapter 8

06/07/2012

Chapter 9

06/07/2012

Chapter 10

06/07/2012

Chapter 11

06/07/2012

Chapter 12

06/07/2012

Chapter 13

06/07/2012

Chapter 14

06/07/2012

Chapter 15

06/07/2012

Chapter 16

06/07/2012

Chapter 17

06/07/2012

Chapter 18

06/07/2012

Chapter 19

06/07/2012

Chapter 20

06/07/2012

Chapter 21

06/07/2012

Chapter 22

06/07/2012

Chapter 23

06/07/2012

Chapter 24

06/07/2012

Chapter 25

06/07/2012

Chapter 26

06/07/2012

Chapter 27

06/07/2012

Chapter 28

22/10/2012

Chapter 29

22/10/2012

Chapter 30

22/10/2012

Chapter 31

23/10/2012

Chapter 32

04/07/2013

Chapter 33

04/07/2013

Chapter 34

04/07/2013

Chapter 35

04/07/2013

Chapter 36

04/07/2013

Chapter 37

28/02/2014

Chapter 38

01/03/2014

Chapter 39

03/03/2014

Chapter 40

05/03/2014
Top