Soul Eater dj collection
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Soul Eater dj collection

Thể Loại Truyện : Ecchi, Romance, Shoujo, Other, Comedy

Ngày tạo: 07-08,2014

Ngày cập nhật: 07-08,2014 (9 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 499

Tóm tắt:

couple: SoulxMaka

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

07/08/2014

Chapter 8

06/08/2014

Chapter 7

06/08/2014

Chapter 6

03/08/2014

Chapter 5

02/08/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

28/07/2014

Chapter 2

30/07/2014

Chapter 3

31/07/2014

Chapter 4

31/07/2014

Chapter 5

02/08/2014

Chapter 6

03/08/2014

Chapter 7

06/08/2014

Chapter 8

06/08/2014

Chapter 9

07/08/2014
Top