Soul-Toy
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Soul-Toy

Thể Loại Truyện : Manhwa, Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 17-03,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 438

Tóm tắt:

Đọc rồi biết ^^

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 5

17/03/2015

Chapter 4

05/02/2015

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 3

02/02/2015

Chapter 1.5

03/02/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/01/2015

Chapter 1.5

03/02/2015

Chapter 3

02/02/2015

Chapter 3

27/11/2016

Chapter 4

05/02/2015

Chapter 5

17/03/2015
Top