Special Martial Arts Extreme Hell Private High School
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Special Martial Arts Extreme Hell Private High School

Thể Loại Truyện : Manhua, Martial Arts, School Life, Other, Action, Comedy

Ngày tạo: 15-11,2015

Ngày cập nhật: 28-11,2016 (40 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,021

Tóm tắt:

Một cậu thiếu niên quyết định đăng ký vào học trung học ở một ngôi trường võ thuật để có thể bảo vệ bản thân và không bị bắt nạt nữa. Tuy nhiên, đó không phải là một ngôi trường dạy võ bình thường như cậu tưởng ,cậu ấy không ngờ rằng ngôi trường đó...!

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 41

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 37

15/11/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

05/07/2012

Chapter 2

05/07/2012

Chapter 3

05/07/2012

Chapter 4

05/07/2012

Chapter 5

05/07/2012

Chapter 6

05/07/2012

Chapter 7

05/07/2012

Chapter 8

05/07/2012

Chapter 9

05/07/2012

Chapter 10

05/07/2012

Chapter 11

05/07/2012

Chapter 12

05/07/2012

Chapter 13

05/07/2012

Chapter 14

05/07/2012

Chapter 15

05/01/2013

Chapter 16

06/01/2013

Chapter 17

13/01/2013

Chapter 18

25/01/2013

Chapter 19

20/02/2013

Chapter 20

13/10/2013

Chapter 22

19/03/2015

Chapter 23

27/03/2015

Chapter 24

09/04/2015

Chapter 25

28/04/2015

Chapter 26

07/05/2015

Chapter 27

07/05/2015

Chapter 28

17/05/2015

Chapter 29

10/06/2015

Chapter 30

08/07/2015

Chapter 31

17/07/2015

Chapter 32

08/08/2015

Chapter 33

20/08/2015

Chapter 34

26/10/2015

Chapter 35

26/10/2015

Chapter 36

26/10/2015

Chapter 37

15/11/2015

Chapter 38

27/11/2016

Chapter 39

27/11/2016

Chapter 40

27/11/2016

Chapter 41

27/11/2016
Top