Spider-Verse
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Spider-Verse

Thể Loại Truyện : Action, Comic

Ngày tạo: 31-10,2014

Ngày cập nhật: 31-10,2014 (1 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 173

Tóm tắt:

Tổng hợp các tập truyện trong sự kiện Spider-Verse của Marvel
Cuộc săn lớn bắt đầu, và mọi Spider-men trong toàn cõi Multiverse, mọi không gian, mọi thời gian, đều đang gặp nguy hiểm.

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 1

31/10/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

31/10/2014
Top