Spirit Migration
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Spirit Migration

Thể Loại Truyện : Drama, Fantasy, Harem, Supernatural, Other, Action, Adventure

Ngày tạo: 23-09,2015

Ngày cập nhật: 27-11,2016 (17 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 731

Tóm tắt:

Một "tinh linh" "linh hồn" "thần thánh" hay gì đó chui từ đâu ra không rõ, mất hết kí ức, không xác định được giới tính, không biết dạng sinh vật gì, có thể nhập vào và điều khiển sinh vật có "lỗ đen". Lần lượt "tinh linh" đó giúp đỡ hết người này đến người kia trong dungeon và gặp rất rất là nhiều girl moe ... 

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 17

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

19/05/2015

Chapter 2

21/05/2015

Chapter 3

21/05/2015

Chapter 4

22/05/2015

Chapter 5

22/06/2015

Chapter 6

23/06/2015

Chapter 7

31/07/2015

Chapter 8

19/09/2015

Chapter 9

23/09/2015

Chapter 10

26/11/2016

Chapter 11

26/11/2016

Chapter 12

26/11/2016

Chapter 13

26/11/2016

Chapter 14

26/11/2016

Chapter 15

26/11/2016

Chapter 16

26/11/2016

Chapter 17

26/11/2016
Top