Spring, Summer, Fall, Winter
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Spring, Summer, Fall, Winter

Thể Loại Truyện : Romance, Action, Comedy

Ngày tạo: 04-01,2015

Ngày cập nhật: 04-01,2015 (6 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 346

Tóm tắt:

Có 3 cặp đôi trong truyện này, cũng có liên quan với nhau, kể về tình cảm của 3 cặp này, cũng khá là hay, mặc dù truyện này hơi ngắn. ( 9 chap và 1 chap extra ) Nhưng thôi các bạn vẫn cứ thưởng thức nhé :) Các bạn xem truyện vui :D

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 6

Chapter 5

07/08/2014

Chapter 4

07/08/2014

Chapter 3

07/08/2014

Chapter 2

26/06/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

22/06/2014

Chapter 2

26/06/2014

Chapter 3

07/08/2014

Chapter 4

07/08/2014

Chapter 5

07/08/2014

Chapter 6

Top