Stay With Me (Truyện Sims)
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Stay With Me (Truyện Sims)

Thể Loại Truyện : Romance, School Life, Shoujo, Other

Ngày tạo: 19-04,2014

Ngày cập nhật: 19-04,2014 (8 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 9

Số lần đọc: 516

Tóm tắt:

Con gái - ai cũng được quyền yêu cho dù họ tốt hay xấu. Đối với bộ này mình không muốn giới thiệu nhiều, đặc biệt là về nhân vật chính, các bạn hãy tự chọn nhân vật chính cho mình (giữa Satsuki và Kyomi). Và cứ từ từ khám phá câu chuyện :")

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 9

19/04/2014

Chapter 8

12/04/2014

Chapter 7

01/04/2014

Chapter 5

29/03/2014

Chapter 4

24/03/2014
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/03/2014

Chapter 2

21/03/2014

Chapter 3

22/03/2014

Chapter 4

24/03/2014

Chapter 5

29/03/2014

Chapter 7

01/04/2014

Chapter 8

12/04/2014

Chapter 9

19/04/2014
Top