Stop!! Hibari-kun!
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Stop!! Hibari-kun!

Thể Loại Truyện : Gender Bender, Romance, Other, Comedy

Ngày tạo: 25-05,2015

Ngày cập nhật: 25-05,2015 (38 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 886

Tóm tắt:

Trước khi qua đời, mẹ khuyên cậu nên đến tokyo và ở đây gia đình oozora sẽ chăm sóc cậu . Khi không còn người thân và nơi nào để đi nên cậu sẽ làm theo yêu cầu cuối của mẹ. Nơi đó hữa hẹn sẽ có bất ngờ cho cậu ...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 38

25/05/2015

Chapter 37

23/05/2015

Chapter 36

21/05/2015

Chapter 35

20/05/2015

Chapter 34

19/05/2015
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

20/04/2015

Chapter 2

20/04/2015

Chapter 3

20/04/2015

Chapter 4

20/04/2015

Chapter 5

23/04/2015

Chapter 6

24/04/2015

Chapter 7

25/04/2015

Chapter 8

25/04/2015

Chapter 9

27/04/2015

Chapter 10

27/04/2015

Chapter 11

28/04/2015

Chapter 12

29/04/2015

Chapter 13

29/04/2015

Chapter 14

30/04/2015

Chapter 15

01/05/2015

Chapter 16

01/05/2015

Chapter 17

02/05/2015

Chapter 18

03/05/2015

Chapter 19

04/05/2015

Chapter 20

05/05/2015

Chapter 21

06/05/2015

Chapter 22

06/05/2015

Chapter 23

07/05/2015

Chapter 24

08/05/2015

Chapter 25

09/05/2015

Chapter 26

09/05/2015

Chapter 27

12/05/2015

Chapter 28

13/05/2015

Chapter 29

13/05/2015

Chapter 30

14/05/2015

Chapter 31

15/05/2015

Chapter 32

15/05/2015

Chapter 33

16/05/2015

Chapter 34

19/05/2015

Chapter 35

20/05/2015

Chapter 36

21/05/2015

Chapter 37

23/05/2015

Chapter 38

25/05/2015
Top