Stories about LOL
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Stories about LOL

Thể Loại Truyện : Harem, One Shot, Romance, Action, Adventure, Comedy

Ngày tạo: 25-06,2016

Ngày cập nhật: 17-11,2018 (0 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 7

Số lần đọc: 62

Tóm tắt:

Nói sao nhỉ? Truyện kể về những cuộc tình của nhiều nhân vật LOL mà mình sưu tập được =))

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top