Strain
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Strain

Thể Loại Truyện : Seinen, Action, Adventure

Ngày tạo: 03-05,2011

Ngày cập nhật: 03-05,2011 (40 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 2,511

Tóm tắt:

Cuộc sống trên đường phố Kula Lumpur của Malaysia vô cùng rẻ mạt và không thể rẻ mạt hơn. với sát thủ Mayo – The Horse, mạng người chỉ đáng giá 5$ mà thôi. Nhưng khi nhận nhiệm vụ của tổ chức giết mẹ của 1 cô gái trẻ Shion thì nhân tính trong người hắn trỗi dậy, phản lại tổ chức, người đứng đầu tổ chức đã ra lệnh tử hình hắn, mọi chuyện bắt đầu từ đây…

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 40

03/05/2011

Chapter 39

03/05/2011

Chapter 38

03/05/2011

Chapter 37

03/05/2011

Chapter 36

03/05/2011
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

03/05/2011

Chapter 2

03/05/2011

Chapter 3

03/05/2011

Chapter 4

03/05/2011

Chapter 5

03/05/2011

Chapter 6

03/05/2011

Chapter 7

03/05/2011

Chapter 8

03/05/2011

Chapter 9

03/05/2011

Chapter 10

03/05/2011

Chapter 11

03/05/2011

Chapter 12

03/05/2011

Chapter 13

03/05/2011

Chapter 14

03/05/2011

Chapter 15

03/05/2011

Chapter 16

03/05/2011

Chapter 17

03/05/2011

Chapter 18

03/05/2011

Chapter 19

03/05/2011

Chapter 20

03/05/2011

Chapter 21

03/05/2011

Chapter 22

03/05/2011

Chapter 23

03/05/2011

Chapter 24

03/05/2011

Chapter 25

03/05/2011

Chapter 26

03/05/2011

Chapter 27

03/05/2011

Chapter 28

03/05/2011

Chapter 29

03/05/2011

Chapter 30

03/05/2011

Chapter 31

03/05/2011

Chapter 32

03/05/2011

Chapter 33

03/05/2011

Chapter 34

03/05/2011

Chapter 35

03/05/2011

Chapter 36

03/05/2011

Chapter 37

03/05/2011

Chapter 38

03/05/2011

Chapter 39

03/05/2011

Chapter 40

03/05/2011
Top