Stray Dog
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Stray Dog

Thể Loại Truyện : One Shot, Action, Adventure

Ngày tạo: 30-04,2011

Ngày cập nhật: 30-04,2011 (1 - chap) - Full Bộ

Rate: 8

Số lần đọc: 99

Tóm tắt:

...

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Đang cập nhật
Danh Sách Tập Truyện

Đang cập nhật
Top