Stretch
Báo lỗi truyện
Ghi nhận lỗi

Theo dõi

Stretch

Thể Loại Truyện : Drama, Josei, Other, Comedy

Ngày tạo: 21-10,2014

Ngày cập nhật: 01-01,2018 (23 - chap) - Đang Tiến Hành

Rate: 8

Số lần đọc: 1,148

Tóm tắt:

Cuộc sống hàng ngày của Komatsu Keiko và Saeki Ran cùng các bài tập stretching.   Tiến độ: có lẽ sẽ không nhanh lắm   Theo dõi các project khác tại facebook của nhóm

Xem Thêm
5 chap mới nhất

Chapter 22

01/01/2018

Chapter 21

06/12/2017

Chapter 20

29/11/2017

Chapter 19

07/11/2017

Chapter 18

04/10/2017
Danh Sách Tập Truyện

Chapter 1

25/08/2014

Chapter 2

08/09/2014

Chapter 3

22/09/2014

Chapter 4

21/10/2014

Chapter 5

26/11/2016

Chapter 6

26/11/2016

Chapter 7

26/11/2016

Chapter 8

26/11/2016

Chapter 9

26/11/2016

Chapter 10

07/01/2017

Chapter 11

07/01/2017

Chapter 11.5

28/07/2017

Chapter 12

28/07/2017

Chapter 13

28/07/2017

Chapter 14

28/07/2017

Chapter 15

28/07/2017

Chapter 16

28/07/2017

Chapter 17

28/07/2017

Chapter 18

04/10/2017

Chapter 19

07/11/2017

Chapter 20

29/11/2017

Chapter 21

06/12/2017

Chapter 22

01/01/2018
Top